BHP Kraków pomiary oświetlenia i wentylacjiSzkolenia BHP Kraków


Nasza Sekcja BHP (BHPPROTECTION) oferuje organizację i prowadzenie szkoleń BHP na terenie Krakowa, Małopolski, oraz na terenie całego Kraju. Szkolenia BHP w formie e-learning, a więc szkolenia BHP zdalne dostępne w dowolnym miejscu Świata, a także szkolenia przeciwpożarowe, szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej dla wszystkich grup zawodowych.
Usługi BHP świadczymy w pełnym zakresie.

Oprócz szkoleń, obsługa firm w zakresie BHP i P. poż, to między innymi: sporządzanie ocen ryzyka zawodowego, protokoły powypadkowe, sporządzanie instrukcji i dokumentacji BHP, pomiary natężenia oświetlenia, w tym awaryjnego w pomieszczeniach pracy oraz na zewnątrz budynków, których wynikiem jest opracowanie karty pomiarów (protokołu) dla SANEPID, PIP, PIS, Straży Pożarnej lub innych jednostek zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Wykonujemy pomiary wentylacji w budynkach mieszkalnych, budynkach przemysłowych, pomiary wentylacji w biurach, oraz wszędzie tam, gdzie jest to konieczne.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej przeprowadzamy audyty przeciwpożarowe, oraz plany ewakuacji dla wszystkich rodzajów budynków, prowadzimy także szkolenia przeciwpożarowe. W zakres usług wchodzi również sprzedaż sprzętu przeciwpożarowego. Usługi wykonujemy na terenie Krakowa i Małopolski, Górnego Śląska, Województwa Podkarpackiego i Świętokrzyskiego z dojazdem do klienta.
Przeprowadzamy także szkolenia BHP w formie zdalnej, dla firm i osób indywidualnych z całej Polski. Szkolenia BHP e-learning są dopuszczoną przez Ustawodawcę formą szkoleń, a tym samym bardzo wygodnym i znacznie tańszym sposobem przeprowadzania szkoleń BHP dla klienta pozwalającym także na dużą oszczędność czasu, choćby przez wyeliminowanie dojazdów.

W procesie pracy, zdrowie i życie człowieka jest sprawą najważniejszą.Chodzi też o eliminowanie zagrożeń wynikających z samej organizacji pracy, a także tych, które "tkwią" w samych pracownikach, bowiem mentalność ludzka ma kolosalne znaczenie nie tylko w bezpieczeństwie pracy, ale wszystkich dziedzinach życia. Polskie prawo dotyczące BHP jest bardzo rozbudowane.

Podstawowe kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zawarto w Dziale X Ustawy Kodeks Pracy, a także w wielu Rozporządzeniach (Przepisy ogólne BHP-Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) Wszystko to, ma na celu ochronę człowieka i przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom powstającym w procesach pracy.
Bardzo ważne jest zatem również stałe doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz poszerzanie wiedzy pracodawców i pracowników z zakresu BHP, P-poż, pierwszej pomocy przedmedycznej , itp.
Zapraszamy także do przeglądania naszych artykułów

Klauzula informacyjna
RODO
OKRES PANDEMII COVID-19

W okresie pandemii COVID-19 przeprowadzamy głównie szkolenia BHP zdalne, przez Internet w formie e-learning dla pracowników, dla których taka forma szkolenia jest wystarczająca. Dotyczy to głównie pracowników administracyjno-buiurowych.
Dla pracowników, przy pracy których występują znaczne ryzyka zawodowe, jak np. pracownicy budowlani, pracownicy zakładów produkcyjnych, itp., szkolenia wykonywane są wyłącznie w formie stacjonarnej z zachowaniem wszystkich wymagań bezpieczeństwa, aby nie dochodziło do ewentualnego przenoszenia wirusa. Zajęcia takie są całkowicie bezpieczne.